โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
236 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน บ้านน้ำวิ่ง   ตำบลลำพยนต์  อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
เบอร์โทรศัพท์ (056) 298824
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางศรีเมือง บุญแพทย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2012
ปรับปรุง 03/04/2019
สถิติผู้เข้าชม 252101
Page Views 291706
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ตากฟ้า ตากฟ้า
2 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา ตากฟ้า ตากฟ้า
3 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า
4 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล ตากฟ้า ตากฟ้า
5 โรงเรียนบ้านพุนกยูง พุนกยูง ตากฟ้า
6 โรงเรียนบ้านไตรคีรี พุนกยูง ตากฟ้า
7 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง ลำพยนต์ ตากฟ้า (056) 298824
8 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ ลำพยนต์ ตากฟ้า
9 โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา สุขสำราญ ตากฟ้า
10 โรงเรียนวัดประชาสรรค์ สุขสำราญ ตากฟ้า (056) 241431
11 โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สุขสำราญ ตากฟ้า
12 โรงเรียนวัดห้วยลำไย หนองพิกุล ตากฟ้า
13 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หนองพิกุล ตากฟ้า
14 โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก หนองพิกุล ตากฟ้า
15 โรงเรียนบ้านหนองพิกุล หนองพิกุล ตากฟ้า
16 โรงเรียนบ้านพลับพลาชัย หนองพิกุล ตากฟ้า
17 โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ อุดมธัญญา ตากฟ้า
18 โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี อุดมธัญญา ตากฟ้า
19 โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี อุดมธัญญา ตากฟ้า
20 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อุดมธัญญา ตากฟ้า
21 โรงเรียนบ้านพุม่วง อุดมธัญญา ตากฟ้า
22 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) อุดมธัญญา ตากฟ้า
23 โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา อุดมธัญญา ตากฟ้า
24 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) อุดมธัญญา ตากฟ้า
25 โรงเรียนโค้งบ้านใหม่ อุดมธัญญา ตากฟ้า
26 โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ อุดมธัญญา ตากฟ้า
27 โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ อุดมธัญญา ตากฟ้า
28 โรงเรียนบ้านพุมะค่า อุดมธัญญา ตากฟ้า
29 โรงเรียนวัดเขาชายธงวราราม เขาชายธง ตากฟ้า
30 โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ เขาชายธง ตากฟ้า
31 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ จันเสน ตาคลี
32 โรงเรียนบ้านดงมัน จันเสน ตาคลี
33 โรงเรียนวัดหนองตะโก จันเสน ตาคลี
34 โรงเรียนวัดจันเสน จันเสน ตาคลี (056) 339197
35 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จันเสน ตาคลี
36 โรงเรียนวัดเขาฝา ช่องแค ตาคลี
37 โรงเรียนเคี่ยวมิ้นเซียะเชี่ยว ช่องแค ตาคลี
38 โรงเรียนวัดเขาวง ช่องแค ตาคลี
39 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา ช่องแค ตาคลี
40 โรงเรียนอุตสาหะวิทยา ช่องแค ตาคลี
41 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ช่องแค ตาคลี
42 โรงเรียนวัดบ่อนิมิต ช่องแค ตาคลี 081-1815010
43 โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ ตาคลี ตาคลี
44 โรงเรียนจันทนานุสรณ์ ตาคลี ตาคลี
45 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) ตาคลี ตาคลี
46 โรงเรียนวัดพุทธนิมิต ตาคลี ตาคลี
47 โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตาคลี ตาคลี
48 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) ตาคลี ตาคลี
49 โรงเรียนบ้านโพนทอง ตาคลี ตาคลี
50 โรงเรียนพิริยศึกษา ตาคลี ตาคลี
51 โรงเรียนบ้านหนองขาม ตาคลี ตาคลี
52 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี
53 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) ตาคลี ตาคลี
54 โรงเรียนปรียาโชติ ตาคลี ตาคลี
55 โรงเรียนบ้านวังคาง ตาคลี ตาคลี
56 โรงเรียนวัดหนองสีนวล ตาคลี ตาคลี
57 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ ตาคลี ตาคลี
58 โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) ตาคลี ตาคลี
59 โรงเรียนจงซันเซียะเซียว ตาคลี ตาคลี
60 โรงเรียนบ้านดงมะกุ ตาคลี ตาคลี
61 โรงเรียนบ้านป่าคลัก ตาคลี ตาคลี
62 โรงเรียนวัดดงพลับ ตาคลี ตาคลี
63 โรงเรียนวรนารถพิทยา ตาคลี ตาคลี
64 โรงเรียนบ้านสระแก้ว ตาคลี ตาคลี
65 โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ ตาคลี ตาคลี
66 โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี
67 โรงเรียนวัดหนองจิกรี ตาคลี ตาคลี
68 โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี ตาคลี ตาคลี
69 โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน ตาคลี ตาคลี
70 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ตาคลี ตาคลี
71 โรงเรียนประดับวิทย์ ตาคลี ตาคลี
72 โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ ตาคลี ตาคลี
73 โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ พรหมนิมิต ตาคลี
74 โรงเรียนวัดช่องแค พรหมนิมิต ตาคลี
75 โรงเรียนบ้านกกกว้าว พรหมนิมิต ตาคลี
76 โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา พรหมนิมิต ตาคลี
77 โรงเรียนบ้านป่าตาล ลาดทิพรส ตาคลี
78 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม ลาดทิพรส ตาคลี
79 โรงเรียนบ้านเขาขวาง ลาดทิพรส ตาคลี
80 โรงเรียนวัดหนองคูน้อย ลาดทิพรส ตาคลี
81 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี
82 โรงเรียนวัดลาดทิพยรส ลาดทิพรส ตาคลี
83 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย สร้อยทอง ตาคลี
84 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง สร้อยทอง ตาคลี
85 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ หนองหม้อ ตาคลี
86 โรงเรียนวัดหนองหม้อ หนองหม้อ ตาคลี
87 โรงเรียนบ้านหนองแอก หนองหม้อ ตาคลี
88 โรงเรียนวัดห้วยดุก หนองโพ ตาคลี
89 โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม หนองโพ ตาคลี
90 โรงเรียนบ้านหนองตาราม หนองโพ ตาคลี
91 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก หนองโพ ตาคลี
92 โรงเรียนบ้านเขาปูน หนองโพ ตาคลี
93 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง หนองโพ ตาคลี
94 โรงเรียนหนองโพพิทยา หนองโพ ตาคลี
95 โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) หนองโพ ตาคลี
96 โรงเรียนประชาสามัคคี หนองโพ ตาคลี
97 โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง หนองโพ ตาคลี
98 โรงเรียนบ้านหนองตาพัน หัวหวาย ตาคลี
99 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) หัวหวาย ตาคลี
100 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย หัวหวาย ตาคลี
101 โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ หัวหวาย ตาคลี
102 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายสาขาบ้านม่วงน้อย หัวหวาย ตาคลี
103 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) หัวหวาย ตาคลี
104 โรงเรียนบ้านหนองพังพวย หัวหวาย ตาคลี
105 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ห้วยหอม ตาคลี
106 โรงเรียนบ้านห้วยหอม ห้วยหอม ตาคลี
107 โรงเรียนวัดเขาดุม ห้วยหอม ตาคลี 0-5623-7756
108 โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) ห้วยหอม ตาคลี
109 โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน ห้วยหอม ตาคลี
110 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ห้วยหอม ตาคลี
111 โรงเรียนบ้านตุ๊กแก ดอนคา ท่าตะโก 0-5639-0031
112 โรงเรียนวัดดอนคา ดอนคา ท่าตะโก
113 โรงเรียนบ้านวังแรง ดอนคา ท่าตะโก
114 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) ดอนคา ท่าตะโก
115 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ดอนคา ท่าตะโก
116 โรงเรียนบ้านเขาโคกเผ่น ทำนบ ท่าตะโก
117 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน ทำนบ ท่าตะโก
118 โรงเรียนบ้านทำนบ ทำนบ ท่าตะโก
119 โรงเรียนวัดท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก
120 โรงเรียนเสรีวิทยา ท่าตะโก ท่าตะโก
121 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก
122 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ท่าตะโก ท่าตะโก
123 โรงเรียนสามมิตร ท่าตะโก ท่าตะโก
124 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ พนมรอก ท่าตะโก
125 โรงเรียนพนมรอกวิทยา พนมรอก ท่าตะโก
126 โรงเรียนวังวิทยา พนมรอก ท่าตะโก
127 โรงเรียนบ้านพนมรอก พนมรอก ท่าตะโก
128 โรงเรียนวัดพนมเศษ พนมเศษ ท่าตะโก
129 โรงเรียนบ้านคลองบอน พนมเศษ ท่าตะโก 056-390159
130 โรงเรียนวัดคร่อเรียงราย พนมเศษ ท่าตะโก
131 โรงเรียนวัดวังมหากร วังมหากร ท่าตะโก
132 โรงเรียนบ้านปากง่าม วังมหากร ท่าตะโก
133 โรงเรียนวัดช่องแกระ วังมหากร ท่าตะโก
134 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) วังมหากร ท่าตะโก -
135 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม วังมหากร ท่าตะโก
136 โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) วังใหญ่ ท่าตะโก
137 โรงเรียนบ้านดงจันทำ วังใหญ่ ท่าตะโก
138 โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย วังใหญ่ ท่าตะโก
139 โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ สายลำโพง ท่าตะโก
140 โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช สายลำโพง ท่าตะโก 056-284230
141 โรงเรียนบ้านชะลอมแหน สายลำโพง ท่าตะโก
142 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สายลำโพง ท่าตะโก
143 โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง สายลำโพง ท่าตะโก
144 โรงเรียนวัดหนองเบน สายลำโพง ท่าตะโก
145 โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) สายลำโพง ท่าตะโก
146 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สายลำโพง ท่าตะโก
147 โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองหลวง ท่าตะโก
148 โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) หนองหลวง ท่าตะโก
149 โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง ท่าตะโก
150 โรงเรียนบ้านหนองตะโก หนองหลวง ท่าตะโก
151 โรงเรียนบ้านพุขาม หนองหลวง ท่าตะโก
152 โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) หนองหลวง ท่าตะโก
153 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) หัวถนน ท่าตะโก
154 โรงเรียนบ้านหนองเนิน หัวถนน ท่าตะโก
155 โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) หัวถนน ท่าตะโก
156 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว หัวถนน ท่าตะโก
157 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หัวถนน ท่าตะโก
158 โรงเรียนบ้านรังงาม ทุ่งทอง หนองบัว
159 โรงเรียนบ้านหนองดู่ ทุ่งทอง หนองบัว (056)230350
160 โรงเรียนบ้านปากดง ทุ่งทอง หนองบัว
161 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง หนองบัว
162 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ทุ่งทอง หนองบัว
163 โรงเรียนบ้านไทรงาม ทุ่งทอง หนองบัว
164 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ทุ่งทอง หนองบัว
165 โรงเรียนบ้านหนองกะเปา ทุ่งทอง หนองบัว
166 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ธารทหาร หนองบัว
167 โรงเรียนห้วยวารีใต้ ธารทหาร หนองบัว
168 โรงเรียนวัดป่าเรไร ธารทหาร หนองบัว
169 โรงเรียนน้ำสาดกลาง ธารทหาร หนองบัว
170 โรงเรียนบ้านหนองจิก ธารทหาร หนองบัว
171 โรงเรียนน้ำสาดเหนือ ธารทหาร หนองบัว
172 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) ธารทหาร หนองบัว (056)290011
173 โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) วังบ่อ หนองบัว
174 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม วังบ่อ หนองบัว
175 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วังบ่อ หนองบัว
176 โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร วังบ่อ หนองบัว
177 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา วังบ่อ หนองบัว
178 โรงเรียนวัดเวฬุวัน วังบ่อ หนองบัว
179 โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) วังบ่อ หนองบัว
180 โรงเรียนอุดมพัฒนา วังบ่อ หนองบัว
181 โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา วังบ่อ หนองบัว 081-953-0815
182 โรงเรียนวังบ่อวิทยา วังบ่อ หนองบัว
183 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ หนองกลับ หนองบัว
184 โรงเรียนบ้านท่าเรือ หนองกลับ หนองบัว
185 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) หนองกลับ หนองบัว
186 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส หนองกลับ หนองบัว 0992387958
187 โรงเรียนพรหมนุสรณ์ หนองกลับ หนองบัว
188 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ หนองกลับ หนองบัว -
189 โรงเรียนวัดวังแรต หนองกลับ หนองบัว
190 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ หนองกลับ หนองบัว
191 โรงเรียนบ้านคลองลาน หนองบัว หนองบัว
192 โรงเรียนหนองบัว หนองบัว หนองบัว
193 โรงเรียนวันครู(2504) หนองบัว หนองบัว
194 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองบัว หนองบัว
195 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง หนองบัว หนองบัว
196 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว
197 โรงเรียนบ้านเทพสถาพร ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว
198 โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ ห้วยถั่วใต้ หนองบัว
199 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม ห้วยร่วม หนองบัว
200 โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี ห้วยร่วม หนองบัว
201 โรงเรียนบ้านจิกใหญ่ ห้วยร่วม หนองบัว
202 โรงเรียนสระงาม ห้วยใหญ่ หนองบัว
203 โรงเรียนบ้านวังโพรง ห้วยใหญ่ หนองบัว
204 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย ตะคร้อ ไพศาลี
205 โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ ตะคร้อ ไพศาลี
206 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) ตะคร้อ ไพศาลี
207 โรงเรียนบ้านช่องคีรี ตะคร้อ ไพศาลี
208 โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ ตะคร้อ ไพศาลี
209 โรงเรียนบ้านนาขอม นาขอม ไพศาลี -
210 โรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบ(เสนาขันธ์อุปถัมภ์) นาขอม ไพศาลี
211 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ นาขอม ไพศาลี
212 โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง นาขอม ไพศาลี
213 โรงเรียนบ้านวังเงิน นาขอม ไพศาลี
214 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา วังข่อย ไพศาลี
215 โรงเรียนวังข่อยพิทยา วังข่อย ไพศาลี
216 โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว วังข่อย ไพศาลี
217 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง วังข่อย ไพศาลี
218 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี 0-5639-0027
219 โรงเรียนบ้านวังข่อย วังข่อย ไพศาลี
220 โรงเรียนบ้านเขาดิน วังน้ำลัด ไพศาลี
221 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วังน้ำลัด ไพศาลี
222 โรงเรียนบ้านร่องหอย วังน้ำลัด ไพศาลี
223 โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) วังน้ำลัด ไพศาลี
224 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล วังน้ำลัด ไพศาลี
225 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง วังน้ำลัด ไพศาลี
226 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สำโรงชัย ไพศาลี
227 โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด สำโรงชัย ไพศาลี
228 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สำโรงชัย ไพศาลี
229 โรงเรียนศรีอุทิศวิทยา สำโรงชัย ไพศาลี
230 โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด สำโรงชัย ไพศาลี
231 โรงเรียนกิจจานุศาสตร์ สำโรงชัย ไพศาลี
232 โรงเรียนวัดสำโรงชัย สำโรงชัย ไพศาลี
233 โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ สำโรงชัย ไพศาลี
234 โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา โคกเดื่อ ไพศาลี
235 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ โคกเดื่อ ไพศาลี
236 โรงเรียนบ้านห้วยตะโก โคกเดื่อ ไพศาลี
237 โรงเรียนวัดหนองเสือ โคกเดื่อ ไพศาลี
238 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) โคกเดื่อ ไพศาลี (056) 259283
239 โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล โพธิ์ประสาท ไพศาลี
240 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง โพธิ์ประสาท ไพศาลี
241 โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี โพธิ์ประสาท ไพศาลี
242 โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ โพธิ์ประสาท ไพศาลี
243 โรงเรียนบ้านโค้งสวอง โพธิ์ประสาท ไพศาลี
244 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท โพธิ์ประสาท ไพศาลี 056 - 237151
245 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ไพศาลี ไพศาลี 0-5639-0022
246 โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท ไพศาลี ไพศาลี
247 โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี
248 โรงเรียนไพศาลีพิทยา ไพศาลี ไพศาลี
249 โรงเรียนนิมิตศึกษา ไพศาลี ไพศาลี
250 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี