โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
236 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน บ้านน้ำวิ่ง   ตำบลลำพยนต์  อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
เบอร์โทรศัพท์ (056) 298824
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชัยณรงค์ เกลียวสีนาค
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขนิษฐา จิ๋วสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0