โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน บ้านน้ำวิ่ง  ตำบลลำพยนต์  อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
เบอร์โทรศัพท์ (056) 298824
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางฐิฏิมาณ์ ศรีเรือง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย

นาวสาวกนิษฐา อิ่มรัง