โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน บ้านน้ำวิ่ง  ตำบลลำพยนต์  อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
เบอร์โทรศัพท์ (056) 298824
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบ วันที่ 28 มีนาคม 2561 (อ่าน 20) 14 มี.ค. 61
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 วันที่ 14-16 มีนาคม (อ่าน 16) 14 มี.ค. 61
กิจกรรมกีฬาสีกลุ่ม วันที่ 31-1 กันยายน 2560 (อ่าน 96) 31 ก.ค. 60
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (อ่าน 95) 31 ก.ค. 60
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ของโรงเรียน วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 (อ่าน 91) 31 ก.ค. 60
กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 (อ่าน 93) 31 ก.ค. 60
กิจกรรมวันภาษาไทย ปี 2560 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (อ่าน 100) 31 ก.ค. 60
เปิดเรียน วันที่. 11. พ ค. 12. พ. ค. ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 111) 02 พ.ค. 60
วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 สอบ O NET ป. 6 และ ม. 3 (อ่าน 153) 11 ม.ค. 60
วันที่ 16 มกราคม 2560 วันครู"ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ่ง ในพระคุณครู" (อ่าน 188) 11 ม.ค. 60
วันที่ 13 มกราคม 24560 จัดงานวันเด็กที่โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง (อ่าน 130) 11 ม.ค. 60