โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
236 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน บ้านน้ำวิ่ง   ตำบลลำพยนต์  อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
เบอร์โทรศัพท์ (056) 298824
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ชั้น อนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 63) 30 มี.ค. 62
วันที่ 3 เมษายน 2562 นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับนมโรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำ (อ่าน 65) 30 มี.ค. 62
วันที่ 15 มีนาคม 2562 นักเรียนชั้นอนุบาล3 รับบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้น ม.3 รับใบประกาศนียบัตร (อ่าน 74) 30 มี.ค. 62
สอบปลายภาคเรียนที่2 วันที่ 11-13 มีนาคม 2562 (อ่าน 57) 30 มี.ค. 62
สอบโอเน็ต ป.6และ ม.3 วันที่2-3 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 59) 30 มี.ค. 62
จัดงานเกษียณ ผอ.สุรินทร์ ฟุ้งสุข,ครูสานิตย์ สนธิ,ครูนงลักษณ์ รอดอุส่าห์ วันที่ 22 กันยายน 2561 (อ่าน 146) 10 ก.ย. 61
จัดงานมุฑิตาจิต วันที่ 19 กันยายน 2561 (อ่าน 142) 10 ก.ย. 61
ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 17 สิงหาคม 2561 (อ่าน 166) 01 ส.ค. 61