โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
236 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน บ้านน้ำวิ่ง   ตำบลลำพยนต์  อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
เบอร์โทรศัพท์ (056) 298824
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีเมือง บุญแพทย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562