โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
236 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน บ้านน้ำวิ่ง   ตำบลลำพยนต์  อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
เบอร์โทรศัพท์ (056) 298824
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 4 คน
ชื่อ-นามสกุล : สรายุทธ พิมพา (ก๊อง)
ปีที่จบ : 25   รุ่น :
อีเมล์ : saeayutphaimpha@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย กฤษณะ สิงห์โตทอง (กฤษ)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 13
อีเมล์ : kitsana.nok@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุชาติ เรียกประโคน (โดม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น :
อีเมล์ : Domzaza@gjsbdkkb.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นพพ สุขขี (โบ้)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 45
อีเมล์ : noppon_2531@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม